ข่าวกิจกรรม สพท.นราธิวาส เขต 2                                                   เข้าสู่ระบบ

รักษาราชการแทน สพป.นราธิวาส เขต 2 ต้อนรับคณะติดตาม ตรวจสอบ การดำเนินงานและการรายงานข้อมูลการมีตัวตนอยู่จริงของนักเรียนในสถานศึกษา สังกัด สพฐ.เชิงประจักษ์
  18 ธ.ค.61 นายสุพจน์ มณีรัตนโชติ รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 2 รักษาราชการแทน สพป.นราธิวาส เขต 2 ต้อนรับคณะติดตาม ตรวจสอบ การดำเนินงานและการรายงานข้อมูลการมีตัวตนอยู่จริงของนักเรียนในสถานศึกษา สังกัด สพฐ.เ ....(มีต่อ)
เยี่ยมติดตามการใช้ DLTV ของโรงเรียนในพื้นที่ อ.แว้ง
  18 ธ.ค.61 นายสุพจน์ มณีรัตนโชติ รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 2 รักษาราชการแทน ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 2 เยี่ยมติดตามการใช้ DLTV ของโรงเรียนในพื้นที่ อ.แว้ง ทั้งนี้ เพื่อสำรวจสภาพการใช้ DLTV ของโรงเรียนืพร ....(มีต่อ)
ร่วมประชุมทางไกล เพื่อสำรวจความต้องการใช้ระบบ DLTV
  18 ธ.ค.61 นายสุพจน์ มณีรัตนโชติ รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 2 รักษาราชการแทน ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 2 พร้อมด้วยนายขวัญชัย สมสิน นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ ผอ.กลุ่มส่งเสริมทางไกลฯ และผู้บริหารโรงเรียนขาย ....(มีต่อ)
รักษาราชการแทน ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 2 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนในพื้นที่ อ.ตากใบ ตรวจสถานการณ์น้ำท่วม และวาตภัย
  วันที่ 17 ธ.ค.61 นายสุพจน์ มณีัรัตนโชติ รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 2 รักษาราชการแทน ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 2ตรวจเยี่ยมโรงเรียนในพื้นที่ อ.ตากใบ ตรวจสถานการณ์น้ำท่วม และวาตภัย ทั้งนี้ เพื่อเสริมสร้างขวัญกำ ....(มีต่อ)
ลงพื้นที่ติดตามการจัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา เพื่อพิจารณารับรองผลการพิจารณารายชื่อนักเรียน ที่สมควรได้รับเงินอุดหนุน นักเรียนยากจนพิเศษ
  17 ธ.ค.61นายสุพจน์ มณีรัตนโชติ รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 2 รักษาราชการแทน ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 2 มอบหมายให้นางวรรณา ขวัญสืบ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา และนายทวีศักดิ์ บุญน้อย นักวิชาการศึกษาชำนาญกา ....(มีต่อ)