ร้องทุกข์
เอกสารเผยแพร่


แนวทางการประเมินตามคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา


รายงานผลกรดำเนินงานปี 2559


ITA 2560


แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน 59-62


สัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ
17-19 สิงหาคม 2559


คู่มือบริหารจัดการเวลาเรียน ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้


แนวทางการจัดกิจกรรม ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ป.1-3


แนวทางการจัดกิจกรรม ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ป.4-6


แนวทางการจัดกิจกรรม ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ม.1-3


ตัวบ่งชี้และเกณฑ์ประเมินภายนอก รอบ 4


แผนปฏิบัติการ 2558


นโยบาย สพฐ.ปี 2558


แนวทางการประเมิน
มฐ.กศ.ปฐมวัย


แนวทางการประเมิน มฐ.กศ.พื้นฐาน

คู่มือการประเมิน ว17


หลักเกณฑ์ ว17


แผนพัฒนาโรงเรียนขนาดเล็ก
ปีงบประมาณ 55-58


หลักเกณฑ์และวิธีการให้
ข้าราชการครูและบุคลกรทางการศึกษา
มีวิทยฐานะชำนาญการ,ชำนาญการพิเศษ
ฝากข้อความ
คุณต้องLogin ก่อนฝากข้อความ.

11/03/2015 10:03
เรียน หัวหน้าฝ่ายบุคคล หรือผู้ที่เกี่ยวข้
อง ดิฉันสามารถที่จะขอ
ทราบชื่อโรงเรียนที
่มีครูไปช่วยราชการ
ที่โรงเรียนอื่นได้
ไหมค่ะ Angry

24/12/2014 18:14
ไม่สามารถดาวน์โหลด
ไฟล์ ติดตั้งโปรแกรมแทบเ
ลตชั้นป.3 ได้ กรุณาตรวจสอบอีกครั
้งครับ ขอบคุณล่วงหน้าครับ
(24/12/2014 18:21)

24/12/2014 09:09
My office และ ระบบ sis สามารถใช้งานได้ปกต
ิแล้วนะครับ ขออภัยในความไม่สะด
วก

23/12/2014 13:42
เนื่องด้วยระบบ เน็ตจาก กระทรวง มีปัญหา เลยไม่สามารถใช้งาน
myoffice และระบบ sis ได้ครับ

23/10/2014 13:26
รายการแข่งเดี่ยวดน
ตรีไทยยังไม่กำหนดว
ันแข่งและสถานที่เห
รอครับใกล้จะถึงเวล
าแล้ว Sad

24/06/2014 10:24
ทำไมตกเบกเสี่ยงภัย
ถึงยังไม่ออกน่ะ เฮ้อ ..เศร้าจัง Shock

04/06/2014 09:37
เรียน หัวหน้ากลุ่มงานข้อ
มูลสารสนเทศค่ะ หนังสือที่ ศธ 04079/1491 ลงวันที่ 3 มิ.ย. 2557 เรื่องการจัดสรรเเท
็บแล็ต ไม่สามารถเปิดเอกสา
รแนบได้ค่ะ กรุณาส่งมาใหม่น่ะค
่ะ จะได้ดำเนินการโดยด
่วน Shock

10/04/2014 13:16
ข้าราชการและลูกจ้า
งประจำที่จะเกษียณอ
ายุราชการในปีงบประ
มาณ2557ให้นำเอกสาร
มาส่งที่กลุ่มบริหา
รการเงินและสินทรัพ
ย์ภายในวันที่30เมษ
ายน2557ดังนี้1.สำเ
นาบัตรประชาชน2ฉบับ
2.สำเนาทะเบียนบ้าน
2ฉบับ3.สำเนาบัญชีส
มุ

06/03/2014 10:58
แจ้งรปภ.ครูและวิทย
ากรอิสลามศึกษา เงินเดือนประจำเดือ
นกุมภาพันธ์โอนเข้า
บัญชีแล้ว

06/11/2013 14:18
เมื่อไรสัญญาจ้างจะ
มาค่ะ เขตอื่นเขาส่งกันเเ
ล้วเเละเงินเดือนก็
ออกแล้ว เขตเราเงียบเหงาจัง
ไม่มีตังค์ใช้เเล้ว
ค่ะ

ข้อความเก่า
บทความล่าสุด
ยังไม่มีบทความ
สถิติการออนไลน์
บุคคลทั่วไป: 1
สมาชิก:
ไม่มีสมาชิกออนไลน์


สมาชิกที่ลงทะเบียน: 223
ยังไม่ยืนยัน: 5609
สมาชิกใหม่: padelee

ใช้งานวันนี้: 25
ออนไลน์: 1
ออนไลน์ สูงสุด: 44
สูงสุด ต่อวัน: 12276
เมื่อวาน: 21
เดือนนี้: 461
ทั้งหมด: 3800970

24ช.ม.ที่ผ่านมา:
พยากรณ์อากาศ
name
ผู้อำนวยการนายสุพจน์ มณีรัตนโชติ
รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 2

(รักษาราชการแทน ผอ.สพป.นธ2)
บริการของเรา
Qr code
เว็บโรงเรียนในสังกัด
Untitled Document

              อำเภอตากใบ 
-------------------------------------------
บ้านสะหริ่ง
บ้านโคกมือบามิตรภาพที่
บ้านปลักปลา
บ้านปะดะดอ
วัดเกษตรธิการาม
บ้านแฆแบ๊ะ
บ้านปะลุกา
วัดโคกมะม่วง
วัดพระพุทธ
ราชประชานุเคราะห์ 44
บ้านโคกงู
< บ้านบางขุนทอง
วัดสิทธิสารประดิษฐ์
วัดชลธาราสิงเห
บ้านตาบา
บ้านหัวคลอง
วัดโคกมะเฟือง
บ้านปูลาเจ๊ะมูดอ
บ้านคลองตัน
บ้านศาลาใหม่
บ้านไพรวัน
วัดเกาะสวาด
วัดทรายขาว
บ้านตอหลัง
บ้านสะปอม
บ้านโคกยามู
บ้านกูบู
บ้านเกาะสะท้อน
บ้านศรีพงัน
บ้านตะเหลี่ยง
บ้านปูยู

                 อำเภอแว้ง 
-------------------------------------------
บ้านสามแยก
บ้านบาโง
บ้านไม้ฝาด
บ้านศาลาอูมา
บ้านตอออ
บ้านแว้ง
บ้านแอแว
บ้านตือมายู
เพลินพิศ
บ้านกูวา
บ้านกรือซอ
บ้านเจ๊ะเหม
บ้านแขยง
บ้านฆอเลาะทูวอ
บ้านจะมาแกะ
บ้านบางขุด
บ้านยะหอ
บ้านแม่ดง
บ้านตอแล
บ้านตำเสาพัฒนา
นิคมสร้างตนเองแว้ง
บ้านบูเกะตา
นิคมสร้างตนเองแว้งสายโท 2
บ้านนูโร๊ะ
บ้านเจ๊ะยอ
เทพประทาน(บ้านเจ๊ะเด็ง)
เทพประทานไทยยืนยง

       อำเภอสุไหงโก-ลก 
-------------------------------------------
บ้านสุไหงโก-ลก
บ้านซรายอ
บ้านตือระมิตรภาพที่172
บ้านลูโบ๊ะซามา
บ้านกวาลอซีรา
บ้านมือบา
บ้านมูโนะ
บ้านปาดังยอ
บ้านลูโบ๊ะลือซง
บ้านปูโป๊ะ
บ้านลาแล
บ้านโต๊ะเวาะ
บ้านกูแบอีแก

           อำเภอสุไหงปาดี
-------------------------------------------
บ้านโคกตา
วัดประชุมชลธารา
วัดโบราณสถิตย์
วัดประดิษฐ์บุปผา
บ้านตลิ่งสูง
ราชภักดี
บ้านตาเซะเหนือ
บ้านละหาน
บ้านตาเซะใต้
อิสลามบำรุง
บ้านปะลุรู
บ้านปอเนาะ
บ้านสากอ
บ้านไม้แก่น
บ้านกลูบี
บ้านจือแร
บ้านบอเกาะ
บ้านบาโงมาแย
บ้านกาวะ
บ้านสายะ
ไทยรัฐวิทยา89
บ้านบาโงฮูมอ
บ้านเปาะเจ๊ะเต็ง
บ้านไอบาตู
บ้านบือราแง
บ้านโคกโก
บ้านโผลง
บ้านโต๊ะเด็ง
บ้านกูวา
บ้านบาโงกือเต
บ้านตะโล๊ะบูเก๊ะ
บ้านดอเหะ


               อำเภอสุคิริน
-------------------------------------------
สุคิริน
บ้านน้ำทุเรียน
บ้านบาลูกายาอิง
บ้านร่วมใจ
บ้านน้ำใส
นิคมพัฒนา 2
นิคมพัฒนา 4
นิคมพัฒนา 5
นิคมพัฒนา 6
นิคมพัฒนา 7
นิคมพัฒนา 9
นิคมพัฒนา 10
บ้านจุฬาภรณ์ 12
รักไทย
บ้านภูเขาทอง

สรุปเหรียญ
ข่าวจากกลุ่มงาน
ข่าวจากกลุ่มงาน ข่าว ข้อความ ข้อความล่าสุด
ข่าวประชาสัมพันธ์จากกลุ่ม
ไม่มีข้อความใหม่ กลุ่มอำนวยการ
ข่าวประชาสัมพันธ์จากกลุ่มอำนวยการ
ดูแลโดย: เจ้าหน้าที่
523 527 16-01-2019 15:11
โดย center
ไม่มีข้อความใหม่ กลุ่มนโยบายและแผน
ข่าวประชาสัมพันธ์จากกลุ่มนโยบายและแผน
ดูแลโดย: เจ้าหน้าที่
214 272 29-10-2018 13:26
โดย plan
ไม่มีข้อความใหม่ กลุ่มบุคคล
ข่าวประชาสัมพันธ์จากกลุ่มบุคคล
ดูแลโดย: เจ้าหน้าที่
1513 1531 14-01-2019 10:45
โดย people
ไม่มีข้อความใหม่ กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
ข่าวประชาสัมพันธ์จากกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
ดูแลโดย: เจ้าหน้าที่
618 667 22-11-2018 14:51
โดย superv
ไม่มีข้อความใหม่ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
ข่าวประชาสัมพันธ์จากกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
ดูแลโดย: เจ้าหน้าที่
163 166 30-05-2018 13:20
โดย center
ไม่มีข้อความใหม่ งานพัสดุ
ข่าวประชาสัมพันธ์จากงานพัสดุ
ดูแลโดย: เจ้าหน้าที่
60 71 19-12-2018 08:30
โดย money
ไม่มีข้อความใหม่ กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
ข่าวประชาสัมพันธ์จากงานการเงิน
ดูแลโดย: เจ้าหน้าที่
344 347 05-10-2018 15:05
โดย money
ไม่มีข้อความใหม่ หน่วยตรวจสอบภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์จากหน่วยตรวจสอบภายใน
ดูแลโดย: เจ้าหน้าที่
5 5 02-12-2016 13:39
โดย admin
ไม่มีข้อความใหม่ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา
57 87 05-09-2018 11:35
โดย itec
เอกสารเผยแพร่ผลงานวิชาการ
ไม่มีข้อความใหม่ เอกสารเผยแพร่วิชาการ
เอกสารเผยแพร่วิชาการม,ผลงานวิชาการ,บทคัดย่อ
ดูแลโดย: เจ้าหน้าที่
1 1 18-08-2010 04:33
โดย admin
แจ้งคืนเอกสารการเบิกจ่ายเงิน
ไม่มีข้อความใหม่ บริหารการเงินและสินทรัพย์
กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
ดูแลโดย: เจ้าหน้าที่
117 118 31-03-2017 14:53
โดย money
แจ้งการโอนเงิน
ไม่มีข้อความใหม่ แจ้งการโอนจากกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
จากกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
ดูแลโดย: เจ้าหน้าที่
76 77 30-06-2014 16:02
โดย money
ประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้าง
ไม่มีข้อความใหม่ ประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้าง
ประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้าง
ดูแลโดย: เจ้าหน้าที่, โรงเรียนเครือข่าย
15 15 07-03-2018 16:17
โดย center
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกาานราธิวาส เขต 2
ไม่มีข้อความใหม่ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกาานราธิวาส เขต 2
แจ้ง ข่าวสารคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกาานราธิวาส เขต 2
ดูแลโดย: Administrator, เจ้าหน้าที่
13 14 27-06-2013 09:35
โดย ku
ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
ไม่มีข้อความใหม่ ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
ดูแลโดย: Administrator
1 1 08-07-2013 10:27
โดย admin

ข้อความใหม่ - มีข้อความใหม่ในกระดาษข่าวตั้งแต่ครั้งสุดท้ายที่เข้ามา.
ไม่มีข้อความใหม่ - ไม่มีข้อความใหม่ในกระดาษข่าวตั้งแต่ครั้งสุดท้ายที่เข้ามา.