ร้องทุกข์
เอกสารเผยแพร่


แนวทางการประเมินตามคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา


รายงานผลกรดำเนินงานปี 2559


ITA 2560


แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน 59-62


สัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ
17-19 สิงหาคม 2559


คู่มือบริหารจัดการเวลาเรียน ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้


แนวทางการจัดกิจกรรม ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ป.1-3


แนวทางการจัดกิจกรรม ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ป.4-6


แนวทางการจัดกิจกรรม ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ม.1-3


ตัวบ่งชี้และเกณฑ์ประเมินภายนอก รอบ 4


แผนปฏิบัติการ 2558


นโยบาย สพฐ.ปี 2558


แนวทางการประเมิน
มฐ.กศ.ปฐมวัย


แนวทางการประเมิน มฐ.กศ.พื้นฐาน

คู่มือการประเมิน ว17


หลักเกณฑ์ ว17


แผนพัฒนาโรงเรียนขนาดเล็ก
ปีงบประมาณ 55-58


หลักเกณฑ์และวิธีการให้
ข้าราชการครูและบุคลกรทางการศึกษา
มีวิทยฐานะชำนาญการ,ชำนาญการพิเศษ
ฝากข้อความ
คุณต้องLogin ก่อนฝากข้อความ.

11/03/2015 10:03
เรียน หัวหน้าฝ่ายบุคคล หรือผู้ที่เกี่ยวข้
อง ดิฉันสามารถที่จะขอ
ทราบชื่อโรงเรียนที
่มีครูไปช่วยราชการ
ที่โรงเรียนอื่นได้
ไหมค่ะ Angry

24/12/2014 18:14
ไม่สามารถดาวน์โหลด
ไฟล์ ติดตั้งโปรแกรมแทบเ
ลตชั้นป.3 ได้ กรุณาตรวจสอบอีกครั
้งครับ ขอบคุณล่วงหน้าครับ
(24/12/2014 18:21)

24/12/2014 09:09
My office และ ระบบ sis สามารถใช้งานได้ปกต
ิแล้วนะครับ ขออภัยในความไม่สะด
วก

23/12/2014 13:42
เนื่องด้วยระบบ เน็ตจาก กระทรวง มีปัญหา เลยไม่สามารถใช้งาน
myoffice และระบบ sis ได้ครับ

23/10/2014 13:26
รายการแข่งเดี่ยวดน
ตรีไทยยังไม่กำหนดว
ันแข่งและสถานที่เห
รอครับใกล้จะถึงเวล
าแล้ว Sad

24/06/2014 10:24
ทำไมตกเบกเสี่ยงภัย
ถึงยังไม่ออกน่ะ เฮ้อ ..เศร้าจัง Shock

04/06/2014 09:37
เรียน หัวหน้ากลุ่มงานข้อ
มูลสารสนเทศค่ะ หนังสือที่ ศธ 04079/1491 ลงวันที่ 3 มิ.ย. 2557 เรื่องการจัดสรรเเท
็บแล็ต ไม่สามารถเปิดเอกสา
รแนบได้ค่ะ กรุณาส่งมาใหม่น่ะค
่ะ จะได้ดำเนินการโดยด
่วน Shock

10/04/2014 13:16
ข้าราชการและลูกจ้า
งประจำที่จะเกษียณอ
ายุราชการในปีงบประ
มาณ2557ให้นำเอกสาร
มาส่งที่กลุ่มบริหา
รการเงินและสินทรัพ
ย์ภายในวันที่30เมษ
ายน2557ดังนี้1.สำเ
นาบัตรประชาชน2ฉบับ
2.สำเนาทะเบียนบ้าน
2ฉบับ3.สำเนาบัญชีส
มุ

06/03/2014 10:58
แจ้งรปภ.ครูและวิทย
ากรอิสลามศึกษา เงินเดือนประจำเดือ
นกุมภาพันธ์โอนเข้า
บัญชีแล้ว

06/11/2013 14:18
เมื่อไรสัญญาจ้างจะ
มาค่ะ เขตอื่นเขาส่งกันเเ
ล้วเเละเงินเดือนก็
ออกแล้ว เขตเราเงียบเหงาจัง
ไม่มีตังค์ใช้เเล้ว
ค่ะ

ข้อความเก่า
บทความล่าสุด
ยังไม่มีบทความ
สถิติการออนไลน์
บุคคลทั่วไป: 1
สมาชิก:
ไม่มีสมาชิกออนไลน์


สมาชิกที่ลงทะเบียน: 223
ยังไม่ยืนยัน: 5596
สมาชิกใหม่: padelee

ใช้งานวันนี้: 28
ออนไลน์: 1
ออนไลน์ สูงสุด: 44
สูงสุด ต่อวัน: 12276
เมื่อวาน: 12
เดือนนี้: 530
ทั้งหมด: 3797982

24ช.ม.ที่ผ่านมา:
พยากรณ์อากาศ
name
ผู้อำนวยการนายสุพจน์ มณีรัตนโชติ
รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 2

(รักษาราชการแทน ผอ.สพป.นธ2)
บริการของเรา
Qr code
เว็บโรงเรียนในสังกัด
Untitled Document

              อำเภอตากใบ 
-------------------------------------------
บ้านสะหริ่ง
บ้านโคกมือบามิตรภาพที่
บ้านปลักปลา
บ้านปะดะดอ
วัดเกษตรธิการาม
บ้านแฆแบ๊ะ
บ้านปะลุกา
วัดโคกมะม่วง
วัดพระพุทธ
ราชประชานุเคราะห์ 44
บ้านโคกงู
< บ้านบางขุนทอง
วัดสิทธิสารประดิษฐ์
วัดชลธาราสิงเห
บ้านตาบา
บ้านหัวคลอง
วัดโคกมะเฟือง
บ้านปูลาเจ๊ะมูดอ
บ้านคลองตัน
บ้านศาลาใหม่
บ้านไพรวัน
วัดเกาะสวาด
วัดทรายขาว
บ้านตอหลัง
บ้านสะปอม
บ้านโคกยามู
บ้านกูบู
บ้านเกาะสะท้อน
บ้านศรีพงัน
บ้านตะเหลี่ยง
บ้านปูยู

                 อำเภอแว้ง 
-------------------------------------------
บ้านสามแยก
บ้านบาโง
บ้านไม้ฝาด
บ้านศาลาอูมา
บ้านตอออ
บ้านแว้ง
บ้านแอแว
บ้านตือมายู
เพลินพิศ
บ้านกูวา
บ้านกรือซอ
บ้านเจ๊ะเหม
บ้านแขยง
บ้านฆอเลาะทูวอ
บ้านจะมาแกะ
บ้านบางขุด
บ้านยะหอ
บ้านแม่ดง
บ้านตอแล
บ้านตำเสาพัฒนา
นิคมสร้างตนเองแว้ง
บ้านบูเกะตา
นิคมสร้างตนเองแว้งสายโท 2
บ้านนูโร๊ะ
บ้านเจ๊ะยอ
เทพประทาน(บ้านเจ๊ะเด็ง)
เทพประทานไทยยืนยง

       อำเภอสุไหงโก-ลก 
-------------------------------------------
บ้านสุไหงโก-ลก
บ้านซรายอ
บ้านตือระมิตรภาพที่172
บ้านลูโบ๊ะซามา
บ้านกวาลอซีรา
บ้านมือบา
บ้านมูโนะ
บ้านปาดังยอ
บ้านลูโบ๊ะลือซง
บ้านปูโป๊ะ
บ้านลาแล
บ้านโต๊ะเวาะ
บ้านกูแบอีแก

           อำเภอสุไหงปาดี
-------------------------------------------
บ้านโคกตา
วัดประชุมชลธารา
วัดโบราณสถิตย์
วัดประดิษฐ์บุปผา
บ้านตลิ่งสูง
ราชภักดี
บ้านตาเซะเหนือ
บ้านละหาน
บ้านตาเซะใต้
อิสลามบำรุง
บ้านปะลุรู
บ้านปอเนาะ
บ้านสากอ
บ้านไม้แก่น
บ้านกลูบี
บ้านจือแร
บ้านบอเกาะ
บ้านบาโงมาแย
บ้านกาวะ
บ้านสายะ
ไทยรัฐวิทยา89
บ้านบาโงฮูมอ
บ้านเปาะเจ๊ะเต็ง
บ้านไอบาตู
บ้านบือราแง
บ้านโคกโก
บ้านโผลง
บ้านโต๊ะเด็ง
บ้านกูวา
บ้านบาโงกือเต
บ้านตะโล๊ะบูเก๊ะ
บ้านดอเหะ


               อำเภอสุคิริน
-------------------------------------------
สุคิริน
บ้านน้ำทุเรียน
บ้านบาลูกายาอิง
บ้านร่วมใจ
บ้านน้ำใส
นิคมพัฒนา 2
นิคมพัฒนา 4
นิคมพัฒนา 5
นิคมพัฒนา 6
นิคมพัฒนา 7
นิคมพัฒนา 9
นิคมพัฒนา 10
บ้านจุฬาภรณ์ 12
รักไทย
บ้านภูเขาทอง

สรุปเหรียญ
ข้อความเก่า
คุณต้องLogin ก่อนฝากข้อความ.
onesday March 11 2015 10:03:45
เรียน หัวหน้าฝ่ายบุคคล หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง ดิฉันสามารถที่จะขอทราบชื่อโรงเรียนที่มีค รูไปช่วยราชการที่โรงเรียนอื่นได้ไหมค่ะ Angry
redknight December 24 2014 18:14:40
ไม่สามารถดาวน์โหลดไฟล์ ติดตั้งโปรแกรมแทบเลตชั้นป.3 ได้ กรุณาตรวจสอบอีกครั้งครับ ขอบคุณล่วงหน้าครับ (24/12/2014 18:21)
admin December 24 2014 09:09:45
My office และ ระบบ sis สามารถใช้งานได้ปกติแล้วนะครับ ขออภัยในความไม่สะดวก
admin December 23 2014 13:42:05
เนื่องด้วยระบบ เน็ตจาก กระทรวง มีปัญหา เลยไม่สามารถใช้งาน myoffice และระบบ sis ได้ครับ
chawalit October 23 2014 13:26:02
รายการแข่งเดี่ยวดนตรีไทยยังไม่กำหนดวันแข ่งและสถานที่เหรอครับใกล้จะถึงเวลาแล้ว Sad
onesday June 24 2014 10:24:38
ทำไมตกเบกเสี่ยงภัยถึงยังไม่ออกน่ะ เฮ้อ ..เศร้าจัง Shock
onesday June 04 2014 09:37:53
เรียน หัวหน้ากลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศค่ะ หนังสือที่ ศธ 04079/1491 ลงวันที่ 3 มิ.ย. 2557 เรื่องการจัดสรรเเท็บแล็ต ไม่สามารถเปิดเอกสารแนบได้ค่ะ กรุณาส่งมาใหม่น่ะค่ะ จะได้ดำเนินการโดยด่วน Shock
center April 10 2014 13:16:23
ข้าราชการและลูกจ้างประจำที่จะเกษียณอายุร าชการในปีงบประมาณ2557ให้นำเอกสารมาส่งที่ กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ภายในวันที ่30เมษายน2557ดังนี้1.สำเนาบัตรประชาชน2ฉบ ับ2.สำเนาทะเบียนบ้าน2ฉบับ3.สำเนาบัญชีสมุ
center March 06 2014 10:58:33
แจ้งรปภ.ครูและวิทยากรอิสลามศึกษา เงินเดือนประจำเดือนกุมภาพันธ์โอนเข้าบัญช ีแล้ว
oneday November 06 2013 14:18:32
เมื่อไรสัญญาจ้างจะมาค่ะ เขตอื่นเขาส่งกันเเล้วเเละเงินเดือนก็ออกแ ล้ว เขตเราเงียบเหงาจัง ไม่มีตังค์ใช้เเล้วค่ะ
people September 09 2013 10:18:31
แจ้งความประสงค์ร่วมงานเกษียณ ภายใน วันที่ 11 ก.ย. 56 เวลา 12.00 น. จ่ายเงิน ภานใน 13 ก.ย. 56 Grin
utid July 24 2013 09:25:45
เรียน ICT เนื่องจากทางโรงเรียนลงภาพกิจกรรมโรงเรียน แต่ภาพไม่ขึ้น ไม่ทราบว่าเป็นเพราะอะไรครับ
kru27 July 12 2013 08:58:32
แจ้งงง.....หนังสือที่ 04079/2542 เรื่องจัดสรรโต๊ะเก้าอี้ ไม่มีไฟล์แนบครับ
admin July 08 2013 10:41:54
แจ้งโรงเรียน ศูนย์ ITEC ได้ปรับรูปแบบ ของ ระบบ SIS เพื่อรองรับกับทุกสื่ออุปกรณ์ ในการเข้าใช้งาน แจ้งเจ้าหน้าที่ให้ดำเินินการจัดทำให้เรีย บร้อย ด้วยนะครับ ขอคุงมาก
onesday July 07 2013 15:47:19
อยากทราบคะแนนสอบครูผู้ช่วยของแต่ละภาคจัง ว่าทำได้แค่ไหน Shock Shock Shock จะได้เป็นแนวทางในการสอบครั้งต่อไป ว่าตามที่มั่นใจนั้นผิดพลาดตรงไหนจะได้แก้ ไขได้ในคราวต่อไป Smile Smile Smile Smile
itec May 29 2013 15:27:28
ขอบคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือในการรายงา นข้อมูลจำนวนนักเรียนเปิดภาคเรียน1/56 งบประมาณของโรงเรียนคงจะได้รับการจัดสรรกล ับมาเร็วๆ นี้ครับ ขอบคุณทุกท่านครับ ITEC. นราธิวาส เขต 2
chawalit April 06 2013 17:24:53
อบรมครู Master ไม่มีไฟล์แนบพร้อมประกาศเลย รีบแนบไฟล์มาด่วนเลยครับ
plan March 19 2013 11:43:13
แจ้งโรงเรียนที่ยังเข้าระบบ DMC ยังไม่ได้ http://www.bopp-o...info/home/
redknight March 19 2013 10:42:22
เรียน ผู้รับผิดชอบระบบ DMC ขอลิงค์ เข้าระบบ DMC เพื่อดำเนินการบันทึกข้อมูล ขอบคุณล่วงหน้าครับ Smile Wink
plan February 06 2013 09:39:25
แจ้งโรงเรียนข้อสำคัญในการใช้เครื่องแท็บเ ล็ต(OTPC) รายละเอียดที่ลิงก์ http://www.otpc.i...72555.html